Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Biv Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 146 παραγωγούς

 • Σκοποί και στόχοι – Ανασκόπηση
 • Τεχνικές εκθέσεις φυτοπροστασίας, λίπανσης και καλλιεργητικών φροντίδων
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών

 

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών στις 20.06.2019 στα εξής θέματα:

 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,
 • Τετράδιο Παραγωγού,
 • Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής,
 • Αποθήκευση ΦΠΠ & Λιπασμάτων

 

 • Παραδοθήκαν 146 τετράδια παραγώγων, τα οποία περιέχουν έντυπα οδηγιών και καταγραφής.
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αξιολογήσεις παραγωγών

Συνοψίζοντας η ομάδα παραγωγών αποτελείται από 146 ελαιοπαραγωγούς πιστοποιήθηκε το πρώτο έτος από πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2/3 και για το δεύτερο έτος.

Στόχος είναι η διατήρηση της πιστοποίησης το δεύτερο και τρίτο έτος του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ.

Γi Μελέτη σχεδιασμού υπόγειας στάγδην άρδευσης και προγραμματισμού αρδεύσεων

 

 • Μελετήθηκε η υδραυλική συνέπεια των δικτύου των επιλεγμένων παραγωγών της ΟΕΦ με στόχο την κατάρτιση προγράμματος άρδευσης και επανασχεδιασμού του δικτύου όπου απαιτείται.

Γiii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαίδευση παραγωγών στις 20/06/2019 πάνω στα εξής αντικείμενα:

 • Φυλλολιπάνσεις,
 • Άρδευση,
 • Φυτοπροστασία (Δάκος)

Η δεύτερη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 17.10.2019 με τα εξής θέματα:

 • Φυτοπροστασία,
 • Επιμολύνσεις όμορων αγροτεμαχίων,
 • Αρχές κλαδέματος

Δiv Αντικατάσταση Decanter (Φυγοκεντρικού Διαχωριστή)

Παραδόθηκε ήδη από το πρώτο έτος φυγοκεντρητής (Decanter) SCORPION 5.9 συνοδευόμενο από δονούμενο φίλτρο inox, πίνακα decanter και βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης

με S/N: J05974/2018, 009927/2018 στις 27.12.2018.

Το decanter έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από την έναρξη της φετινής ελαιοκομικής περιόδου.

Δiv Αντικατάσταση 2 αντλιών που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ελαιοπυρήνα

Παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε η μία αντλία για τη μεταφορά ελαιοπυρήνα, γεγονός που θα συμβάλλει τόσο στη γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά του ελαιοπυρήνα στο σιλό και στο μηχάνημα διαλογής πυρήνα όσο και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της λειτουργίας του ελαιοτριβείου και μείωση πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος.

Αναμένεται να παραδοθεί άμεσα και η δεύτερη αντλία

Εii Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. – Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

 • Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
 • Άσκηση ανάκλησης

Το ελαιοτριβείο πιστοποιήθηκε κατά το πρώτο έτος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του τελικού προϊόντος της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ.

Στόχος είναι η διατήρηση της πιστοποίησης το δεύτερο και τρίτο έτος του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ.

 

ΣΤii Δημιουργία ιστοσελίδας

 

Έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη αυτού και των αποτελεσμάτων του.