Η Αγγελώνα βρίσκεται στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα (σε ηµιορεινή θέση) σε υψόµετρο 220 µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και ανήκει στο Δήµο Μονεµβασιάς στο Ν. Λακωνίας. Η Αγγελώνα είναι χαρακτηρισµένη ως αγροτικός ηµιορεινός οικισµός και οι κάτοικοί της ασχολούνται µε αγροτικές εργασίες και κυρίως µε την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή ελαιολάδου.

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Αγγελώνας ιδρύθηκε το 1978 και από τότε µέχρι σήµερα έχει ως µοναδική παραγωγική δραστηριότητα την λειτουργία του ελαιοτριβείου για την έκθλιψη ελαιοκάρπου και την παραγωγή ελαιολάδου. Παρέχει τις υπηρεσίες του στους παραγωγούς-µέλη του και φροντίζει για την καλύτερη δυνατή προώθηση του παραγόµενου ελαιολάδου, κατά µέσο όρο 800 τόνους και την παροχή υποστήριξης στα µέλη του.

Στην περιοχή καλλιεργούνται κυρίως οι ποικιλίες ελιάς Μουρτολιά-Μανιατάκι και ντόπια-Αθηνολιά και λιγότερο Κορωνέϊκη και Ασπροελιά.

Ταυτότητα του Συνεταιρισμού

Επωνυμία Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγγελώνας
Νομική Μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Ίδρυσης 1978
ΑΦΜ 096053351
ΔΟΥ Σπάρτης
Νόμιμος Εκπρόσωπος Βασιίλης Γεώργας
Έδρα Αγγελώνα Λακωνίας
Διεύθυνση Αγγελώνα Λακωνίας
Τηλέφωνο 2732071301
Φαξ 2732071399
email a.s.aggel@gmail.com

Δραστηριότητες

Ο Συνεταιρισµός αναπτύσσει δραστηριότητες, µε τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσµα της παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας των αγροτικών του προϊόντων, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες στα µέλη του σχετικές µε την αγροτική παραγωγή. Οι παραγωγοί του Συνεταιρισµού είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο Agro 2.1, 2.2/2.3 και επιπλέον, το ελαιοτριβείο του Συνεταιρισµού πιστοποιείται ετησίως σύµφωνα µε τα Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας των Τροφίµων (ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005), επιβεβαιώνοντας την ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ