Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

B.ii.1 Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Επιλογή 10 παραγωγών-μελών της ΟΕΦ που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή

Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδεύσεις των ελαιοπαραγωγών στις 22.02.2022 και στις 03.03.2022

 • Αναλύσεις Εδάφους
 • Αναλύσεις κοπριάς
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου

Το ψηφιακό εργαλείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, να εκδίδει ειδικό report για τους παραγωγούς ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους των αγροτεμαχίων τους

B.iv.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

Παραδόθηκε ολοκληρωμένη βάση φυτοπροστασίας, η οποία θα επικαιροποιείται σε όλη τη διάρκεια της διετίας. Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. έχουν διανεμηθεί Οδηγίες Φυτοπροστασίας και λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Β.iv.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Σύσταση ομάδας και Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
 • Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης που να καλύπτει τις απαιτήσεις του AGRO 2.1 & 2.2 / 3η Έκδοση 05.12.2019
 • Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Τετράδια παραγωγών
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 22.02.2022 και στις 03.03.2022
 • Αναλύσεις εδάφους
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων
 • Έκδοση πιστοποιητικού AGRO 2.1 & 2.2

Γ.iii.1 Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του Προγράμματος τα ερωτηματολόγια στους παραγωγούς για λήψη και επεξεργασία δεδομένων και πραγματοποιήθηκε η  μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος, το οποίο προκύπτει από το σύνολο των διαδικασιών της παραγωγής του ελαιολάδου από το χωράφι μέχρι το ελαιοτριβείο.

Γ.iii.2 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 22.02.2022 και στις 03.03.2022

Δ.i.1 Προμήθεια ελαιοδιχτυών

Για το πρώτο έτος παραδόθηκαν ελαιοδίχτυα (472 τμχ) 8χ14, βάρους 100 gr/m2.

Η προμήθεια ελαιοδιχτυών αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου κατά τη συγκομιδή.

Δ.i.2 Προμήθεια κονταροαλυσοπρίονων

Παραδόθηκαν 62 τμχ κονταροαλυσοπρίονα προκειμένου να γίνεται πιο αποτελεσματικό το κλάδεμα των ελαιοδέντρων και να παράγονται ελαιόκαρποι με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και να μειώνεται το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας.

Δ.i.3 Προμήθεια κλαδευτικών αλυσοπρίονων

Παραδόθηκαν 47 τμχ κλαδευτικών αλυσοπρίονων με στόχο την εξασφάλιση άριστων συνθηκών φωτισμού και αερισμού, την ισόρροπη ανάπτυξη των κύριων βραχιόνων του σκελετού των δέντρων, την ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας, την επιμήκυνση στην περίοδο καρποφορίας και την προστασία των δέντρων από το γηρασμό που έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή

Δ.i.4 Προμήθεια θαμνοκοπτικών.

Παραδόθηκαν 44 τμχ θαμνοκοπτικών ώστε οι παραγωγοί της Ο.Ε.Φ να μην απομακρύνουν την αυτοφυή χλωρίδα γύρω από τη ρίζα των δέντρων παρά μόνο πριν την στιγμή της ελαιοσυλλογής. Έτσι θα εξοικονομείται νερό και η δράση αυτή θα συντελέσει στην συνολική προσπάθεια της ΟΕΦ για εξοικονόμηση νερού κατά την παραγωγική διαδικασία από την οποία προέρχεται το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ΠΓΕ Λακωνία.

Ε.i.1 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εγχειρίδιο Ιχνηλασιμότητας ISO 22005 για το ελαιοτριβείο
 • Εκπαιδεύσεις του προσωπικού του ελαιοτριβείου
 • Έκδοση πιστοποιητικού ISO 22005:2007 για το ελαιοτριβείο

Ε.i.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ

Παραδόθηκε στην ΟΕΦ η βάση ιχνηλασιμότητας με στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα τόσο στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ όσο και στο σύνολο των παραγωγών της, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

Ε.ii.1 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2018 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εγχειρίδιο ISO 9001 & ISO 22000 για το ελαιοτριβείο
 • Μελέτη HACCP για το ελαιοτριβείο
 • Εκπαιδεύσεις του προσωπικού του ελαιοτριβείου
 • Έκδοση πιστοποιητικών ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 για το ελαιοτριβείο

Ε.iii.1 Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ. με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ με αποτέλεσμα τη δημιουργία της μελέτης επικινδυνότητας. Παράλληλα διενεργήθηκαν οι κατάλληλες  αναλύσεις(υπολλειμμάτων ΦΠΠ,χημικές,οργανοληπτικές)στις δεξαμενές αποθήκευσης του ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ με σκοπό  τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα πρότυπα γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας του ελαιολάδου.

ΣΤ.ii.1 Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.

Η ιστοσελίδα της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ https://aesaggelonas.gr επανασχεδιάστηκε με το  κατάλληλο περιεχόμενο που αφορά στο πρόγραμμα εργασίας και τα αποτελέσματα των δράσεων σε επίπεδο παραγωγής, συμμετεχόντων παραγωγών, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.