ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Biv Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 146 παραγωγούς

 • Σκοποί και στόχοι – Ανασκόπηση
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών στις 24.06.2020 στα εξής θέματα:
 • Άρδευση (πότισμα)
 • Τετράδια παραγωγών
 • Παραδοθήκαν 146 τετράδια παραγώγων, τα οποία περιέχουν έντυπα οδηγιών και καταγραφής.
 • Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών στις 20.10.2020 στα εξής θέματα:
 • Εφαρμογή φυτοπροστασίας (σκευάσματα δακοκτονίας)
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αξιολογήσεις παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος
 • Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Πραγματοποιήθηκαν 15 αναλύσεις εδάφους
 • Πραγματοποιήθηκαν 13 αναλύσεις υπολειμμάτων
 • Τεστ γνώσεων παραγωγών
 • Πιστοποιητικό AGRO1 & 2.2 με αριθμό GR20-AGRO67-0221

Συνοψίζοντας η ομάδα παραγωγών πιστοποιήθηκε το πρώτο έτος από πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2/3. Η πιστοποίηση  διατηρήθηκε το δεύτερο και το τρίτο έτος του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ

Γi Μελέτη σχεδιασμού υπόγειας στάγδην άρδευσης και προγραμματισμού αρδεύσεων

Παραδόθηκε μελέτη σχεδιασμού υπόγειας στάγδην άρδευσης και προγραμματισμού αρδεύσεων με στόχο τον ολοκληρωμένο επανασχεδιασμό των δικτύων άρδευσης για την αποτελεσματική άρδευση της καλλιέργειας και την εξοικονόμηση νερού.

Γiii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Κατά την εν λόγω περίοδο αναφοράς αναπτύχθηκε και παραδόθηκε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις εκπαιδεύσεις των παραγωγών/ μελών.

Η πρώτη εκπαίδευση των παραγωγών πραγματοποιήθηκε στις 24.06.2020 πάνω στα εξής αντικείμενα:

 • Φυτοπροστασία (Γλοιοσπόριο – Δάκος)

Η δεύτερη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 20.10.2020 με τα εξής θέματα:

 • Συγκομιδή
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τον χειρισμό των προϊόντων

Διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους παραγωγούς

Δi Προμήθεια παλετοκιβωτίων

Παραδόθηκαν 142 τμχ παλετοκιβωτίων στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ στις 11.11.2020 με τις εξής προδιαγραφές:

-142 τμχ πλαστικά παλετοκιβώτια CTR διάτρητα με 3 τραβέρσες γκρι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο, υψηλού μοριακού βάρους και πυκνότητας (HDPE) υπό πίεση injection, me ειδικούς σταθεροποιητές με δείκτη προστασίας uv, απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές και χημικές αντιδράσεις κατάλληλο για τρόφιμα.

-εξωτερικές διαστάσεις: 1000x1200mm

-ύψος: 760mm

-χωρητικότητα 610lt

-βάρος 36,5 +-3%kg

Δiv Αντικατάσταση Decanter (Φυγοκεντρικού Διαχωριστή)

Παραδόθηκε ήδη από το πρώτο έτος φυγοκεντρητής (Decanter) SCORPION 5.9 συνοδευόμενο από δονούμενο φίλτρο inox, πίνακα decanter και βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης

με S/N: J05974/2018, 009927/2018 στις 27.12.2018.

Το decanter έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από την έναρξη της προηγούμενης ελαιοκομικής περιόδου (δεύτερο έτος)

Εii Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. – Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

 • Εκπαίδευση του προσωπικού του ελαιοτριβείου
 • Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
 • Άσκηση ανάκλησης 
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το ISO 9001 για το ελαιοτριβείο
 • Βεβαίωση επιτήρησης για το ISO 22000:2005 για το ελαιοτριβείο

 

Το ελαιοτριβείο πιστοποιήθηκε κατά το πρώτο έτος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του τελικού προϊόντος της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της τριετίας του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ.

ΣΤii Δημιουργία ιστοσελίδας

Έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη αυτού και των αποτελεσμάτων του.