Διεύθυνση : Αγγελώνα Λακωνίας
Τηλέφωνο : 27320 71301
Fax : 27320 71399
Email : a.s.aggel@gmail.com