Τα μέλη του Δ.Σ. του Α.Ε.Σ Αγγελώνα είναι : 

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Γεώργας Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Ψυχογυιός Παναγιώτης
Γραμματέας Παπαδάκης Αγγελής
Ταμίας Ψυχογυιός Γεώργιος
Μέλος Ψυχογυιός Αντώνιος