Γενικά στοιχεία του Ο.Ε.Φ. – Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

Επωνυμία Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ
Νομική Μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Ίδρυσης 1978
ΑΦΜ 096053351
ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος Βασίλης Γεώργας
Έδρα Αγγελώνα Λακωνίας
Διεύθυνση Αγγελώνα Λακωνίας
Τηλέφωνα 27320 71301
fax 27320 71399
email a.s.aggel@gmail.com

 

Χωροθέτηση

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Νομός Λακωνίας
Δήμος Μονεμβασίας