Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 146 παραγωγούς ” Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

Τετράδιο Παραγωγού

 

Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

 

Αποθήκευση ΦΠΠ & Λιπασμάτων

Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση” Φυλλολιπάνσεις

 

Άρδευση

 

Φυτοπροστασία (Δάκος)

Αφήστε μια απάντηση